Forside - Forside
Forside

Forside

 Tilsagn, der er givet i 2018, er kun gældende i et begrænset aftalt tidsrum.

Det nuværende Musikråd forventer, at alle aktiviteter er afsluttet ved udgangen af 2018.

Det nuværende Musikråd giver ikke tilskud til aktiviteter, der skal afholdes i 2019.


Ansøgninger vedrørende 2019 skal sendes til det kommende musikudvalg.

Det forventes, at etableringen af udvalget besluttes i Kultur- og Fritidsudvalget i starten af oktober.

Tidsfrister og betingelser for tilskud er ikke kendte endnu.


Hvad sker der med Svendborg Musikråd?

Formanden for Svendborg Musikråd Steen Poulsen skriver:

Musikrådets fremtidige organisering har været til diskussion i et par år.
Diskussion blev yderligere aktualiseret, da kommunen med virkning fra 1.1.18. meddelte Musikrådet, at rådets medlemmer ikke må modtage betaling for deltagelse i rådets arbejde. Der var tale om en symbolsk betaling. Arbejdet i Musikrådet er hovedsageligt båret af
utallige frivillige arbejdstimer. Ved fremsættelse af denne ændring blev Musikrådets medlemmer i høj grad ramt af den manglende respekt for rådets arbejde. Den symbolske betaling har ikke haft en afgørende betydning for engagementet i rådets arbejde.
 
På repræsentantskabsmødet for Musikrådet mandag 30 april 2018 blev det besluttet, at arbejde for en grundig afklaring omkring fordele og ulemper ved forslagene til en fremtidig organisering. Undertegnede blev på repræsentantskabsmødet valgt til formand for Musikrådet for at styrke processen frem mod en ny aftale omkring rådets organisering.
 
Der var generelt tale om to modeller. En foreningsmodel, der organisatorisk nærmest er identisk med den nuværende organisering og en kommunale model, hvor Musikrådet bliver etableret af de kommunale myndigheder og at administrative, økonomiske og organisatoriske opgave omkring rådets arbejde varetages af kommunen.
 
Efter repræsentantskabsmødet har der været en detaljeret diskussion i Musikrådet omkring rådets fremtid og de to opstillede modeller.
 
D. 22. juni 2018 blev det meddelt Svendborg Kommune, at Svendborg Musikrådet ønsker at indgå i en dialog omkring Musikrådets overgang til et kommunalt musikråd.
 
Samtidig blev det fra Musikrådets side understreget, at det var vigtigt, at have fokus på:
- at medlemmerne af det kommede musikråd har de maksimale faglige kompetencer, både hvad angår genrer, kategorier af arrangementer og en bredde, som afspejler musiklivet i Svendborg 
- at musikere, arrangører, formidlere og publikum fortsat er repræsenteret i Musikrådet.
- at der tilstræbes en demokratisk sammensætning af Musikrådet - unge/gamle, kvinder/mænd, by/land, etableret/ikke-etableret o.s.v.
- at Musikrådet løbende arbejde på et større og bredere engagement fra musikmiljøet i rådets aktiviteter.
- at Musikrådets funktion som understøttende for musiklivet skal være gennemgående i rådets arbejde og en vigtig del af Musikrådets profil og omdømme.
- at Musikrådet bør fungere som inspirator for musikmiljøet. Musikrådets ekspertise og rådgivende funktion bør være mere synlig i musikmiljøet.
- at der etableres en her-og-nu-støtte-pulje. Puljen skal især støtte nye og mindre støttekrævende aktiviteter. Støtten skal kunne gives med kort varsel.
 
Det forventes, at dialogen med Svendborg Kommune og den endelige omorganisering kan være afsluttet i forbindelse med årsskiftet.


Se det et slideshow, der viser SvendborgsSpillesteder. 


En af Musikrådets primære opgaver er at yde økonomisk støtte til musikaktiviteter. 
Klik ind på 
Tilskud og læs mere om støttemulighederne.

 

 

Deadline for ansøgninger til næste musikrådsmøde er d. 1 i den samme måned som næste møde.

Næste møde kan findes her.

 


Bli venner med os påFacebook!

 
 
 
Skriv til Svendborg Musikråd:
musik@svendborg-musikraad.dk
Eller ring til formanden
Steen Poulsen 2033 1116
Bliv venner med os på Facebook!

Deadline for ansøgninger til Musikrådet er 10 dage før næste musikrådsmøde.
Se planlagte møder.
Login
TOP >