Forside

Forside

Efter Repræsentantskabsmødet 30. april 2018 bliv flg. valgt ind:
Inger Allan Suppleant for musikformidlere.
Daniel Toudal Suppleant for Musikere.

Steen Poulsen blev ny formand
Jan Schønemann blev ny kasserer

I øjeblikket sker der en stor tilflytning af yngre musikere til Svendborg.
Vores unge medlem, Rasmus Fribo ser en meget klar tendens i øjeblikket, hvor Svendborg har potentialet til at blive måske landets stærkeste musikby efter København.
Der er gang i en meget vigtig og positiv udvikling, hvor Svendborgs omdømme som en fantastisk musikby resulterer i såvel konkret bosætning som en enorm brandingeffekt hos en stærkt meningsdannende kreds af kendte og etablerede musikere.

Der er et kæmpe brandingpotentiale, som fordrer, at kommunen anerkender værdien og arbejder strategisk og konstruktivt med for at få maksimal effekt. 
Præcis som Odense har omfavnet den lokale robotteknologi og sammen med robotvirksomhederne skabt et af verdens tre store centre for robotics.
Men det kræver, at kommunen forstår, at det ikke "bare" er musik og indser potentialet for tiltrækning af virksomheder såvel som nye beboere i denne tendens. Hvad var der sket med robotics i Odense, hvis byen havde vendt sit dovne øje til? I hvert fald ikke det eventyr, der er i gang nu! 

MusikUDVALG i stedet for MusikRÅD? Se musikrådets udspil til EBK udvalget her.

Se det et slideshow, der viser SvendborgsSpillesteder. 


En af Musikrådets primære opgaver er at yde økonomisk støtte til musikaktiviteter. 
Klik ind på 
Tilskud og læs mere om støttemulighederne.


Deadline for ansøgninger til næste musikrådsmøde er d. 1 i den samme måned som næste møde.

Næste møde kan findes her.



Bli venner med os påFacebook!



Skriv til Svendborg Musikråd:
musik@svendborg-musikraad.dk
Eller ring til formanden
Steen Poulsen 2033 1116




Bliv venner med os på Facebook!

Deadline for ansøgninger til Musikrådet er 10 dage før næste musikrådsmøde.
Se planlagte møder.
Login
TOP >